Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

stock photo

Świadectwo energetyczne: kluczowy dokument informujący o zużyciu energii w budynku. Obowiązkowe przy transakcjach nieruchomościowych, ale także pomocne narzędzie w zrozumieniu i kontrolowaniu kosztów oraz ochronie środowiska.

Embedded Page
Embedded Page
Embedded Page
Embedded Page
Embedded Page