Zamów

Twój Odbiór - Świadectwo Charakterystyki Energetycznej
29 października 2023

Konsekwencje braku świadectwa energetycznego przy sprzedaży nieruchomości

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej!

Spis treści:

 

  • Wprowadzenie

  • Nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych

  • Czym dokładnie jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  • Kara grzywny za brak świadectwa - kto i jak ją wymierza?

  • Zakres informacji w ogłoszeniach o sprzedaży

  • Obowiązek dla deweloperów

  • Refleksje na temat nowych przepisów

  • Podsumowanie

 

1. Wprowadzenie

 

Nieposiadanie świadectwa energetycznego podczas sprzedaży nieruchomości może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, takie dokumenty stają się coraz bardziej istotne dla potencjalnych nabywców.

 

2. Nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych

 

28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jej celem jest zwiększenie skuteczności przepisów dotyczących świadectw energetycznych. Wzmacnia ona wymóg sporządzenia i przekazania świadectwa energetycznego przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub budynku.

 

3. Czym dokładnie jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

To nie tylko formalny dokument. Świadectwo energetyczne to kompleksowa analiza budynku, która określa jego efektywność energetyczną. Klasyfikuje ono nieruchomość w skali liniowej, gdzie niższy wynik oznacza mniejsze zużycie energii. W praktyce może to oznaczać niższe rachunki za ogrzewanie czy chłodzenie. Więcej o tym, czym jest świadectwo energetyczne przeczytasz w naszym artykule.

 

4. Kara grzywny za brak świadectwa - kto i jak ją wymierza?

 

Kara grzywny za brak świadectwa energetycznego może wynieść od 20 zł do 5 tys. zł. Choć media często podają maksymalną kwotę, rzeczywistość jest bardziej złożona. Wbrew powszechnym przekonaniom, to nie notariusz, ale sąd jest upoważniony do wymierzania tej kary na wniosek organów ścigania, takich jak policja czy prokuratura.

 

5. Zakres informacji w ogłoszeniach o sprzedaży

 

W ogłoszeniach o sprzedaży lub wynajmie nieruchomości obowiązuje podawanie wskaźników energetycznych. Dotyczy to m.in. rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, czy emisji CO2. To ważne narzędzie dla potencjalnych nabywców, którzy coraz częściej zwracają uwagę na ekologiczne aspekty nieruchomości.

 

6. Obowiązek dla deweloperów

 

Deweloperzy mieszkaniowi muszą teraz sporządzać i przekazywać nabywcy świadectwo dla konkretnego lokalu, a nie jak wcześniej - dla całego budynku. To ważna zmiana, która daje większą precyzję w ocenie poszczególnych lokali.

 

7. Refleksje na temat nowych przepisów

 

Choć nowe przepisy mają na celu zwiększenie skuteczności systemu świadectw energetycznych, wiele wskazuje na to, że ich praktyczne wdrożenie może napotkać na trudności. Jak zauważa Jędrzyński, realność systemowego ścigania przypadków braku świadectwa przez organy ścigania jest dyskusyjna. Czy więc nowe przepisy przyniosą oczekiwane efekty?

 

8. Podsumowanie

 

Posiadanie świadectwa energetycznego przy sprzedaży nieruchomości stało się nie tylko wymogiem prawnym, ale i narzędziem budowania zaufania wśród potencjalnych nabywców. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i ekonomicznej, taki dokument może stać się kluczem do sukcesu na rynku nieruchomości. Jednakże. zagrożenie karą grzywny może nie być wystarczająco skuteczne w praktyce. Czy nowe przepisy przyniosą oczekiwane zmiany na rynku nieruchomości? Czas pokaże.

 

Dla klienta

Usługi

Świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny

Program lojalnościowy

ul. Forteczna 19,
32-086 Węgrzce
NIP: 5130279322,
REGON: 522404348.
Twój Odbiór - Świadectwo Energetyczne