Zamów

16 sierpnia 2023

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe? - Kompletny przewodnik.

Zamów świadectwo energetyczne już teraz!

Spis treści:

 

 1. Wprowadzenie do świadectwa energetycznego

 2. Zrozumienie świadectwa energetycznego

 3. Obowiązek posiadania świadectwa

 4. Wyjątki od reguły

 5. Konsekwencje braku świadectwa

 6. Podsumowanie

 

1. Wprowadzenie do świadectwa energetycznego


W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładziony jest na ekologię i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety. Jednym z narzędzi, które pomaga nam zrozumieć i kontrolować zużycie energii w naszych domach, jest świadectwo charakterystyki energetycznej.


2. Zrozumienie świadectwa energetycznego


Świadectwo energetyczne to dokument, który określa:

 1. Energię pierwotną (EP): Energia pozyskiwana bezpośrednio z zasobów naturalnych.

 2. Energię końcową (EK): Energia zakupiona u dostawcy, czyli rzeczywista energia „na wejściu” do mieszkania.

 3. Energię użytkową (EU): Energia dostarczana do ogrzania pomieszczeń.

 

Jest to swoisty "paszport" naszego domu lub mieszkania, który informuje nas o tym, ile energii zużywa nasze mieszkanie do celów ogrzewania czy zapewnienia ciepłej wody użytkowej.


3. Obowiązek posiadania świadectwa


Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, która obowiązuje od kwietnia 2023 r., świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdej transakcji na rynku nieruchomości. Oznacza to, że przy każdej sprzedaży, wynajmie czy innym "ruchu" obrotu nieruchomością powinniśmy posiadać lub otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej.


4. Wyjątki od reguły


Chociaż świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w wielu przypadkach, istnieją pewne wyjątki. Ustawa zwalnia z obowiązku posiadania świadectwa budynki:

 

 1. Wpisane na listę ochrony zabytków.
 2. Używane jako miejsce kultu.
 3. Budynki przemysłowe bez instalacji zużywającej energię (poza oświetleniem).
 4. Budynki mieszkalne używane krócej niż 4 miesiące w roku.
 5. Wolnostojące budynki o powierzchni poniżej 50 m2.
 6. Gospodarstwa rolne spełniające pewne kryteria.

 

5. Konsekwencje braku świadectwa


Brak świadectwa podczas transakcji nieruchomości może prowadzić do pewnych konsekwencji. Kupujący ma prawo domagać się świadectwa od sprzedającego i w przypadku braku takiego dokumentu może sporządzić świadectwo na własny koszt, a następnie obciążyć kosztem usługi sprzedającego.


6. Podsumowanie


Świadectwo charakterystyki energetycznej to nie tylko obowiązek, ale także narzędzie, które pozwala nam lepiej zrozumieć i kontrolować zużycie energii w naszych domach. Dzięki niemu możemy dokonywać świadomych wyborów, które przyczynią się do oszczędności i lepszego środowiska. Jeśli jeszcze nie posiadasz takiego świadectwa dla swojej nieruchomości, warto zastanowić się nad jego sporządzeniem.

Na skróty

TwójOdbiór.pl

logo Twój Odbiór